Om Stuguberget

Berget ligger bara några stenkast från byn Stugun. Mat och annat finns att köpa i centrum på gångavstånd från berget.

Samtliga väggar ligger i behagligt sydläge, vilket möjliggör en, för Jämtland, ovanligt lång klättersäsong. Klättringen är mycket variationsrik såväl med avseende på svårighetsgrad och teknik som ledernas längd, vilka växlar mellan en halv replängd upp till tre replängder.

Klippan består av flera olika bergarter. Mest är det finkornig granit, men det finns ställen, t.ex. Vita Väggen, som består av kvartsit. På andra ställen liknar klippan sandsten. Vita väggen är en ypperlig klippa för nybörjare med lättåtkomliga topprepsankare och tätbultade sportleder.

Förare

För tillfället problem med den nya föraren över Stugun. Du hittar den gamla föraren här:

Stuguförare 2011

Tänk på att en del saker har ändrats sedan föraren skrevs.

Frassehyttan

Vid Stuguberget ligger klubbens egna lilla klätterstuga. Stugan kan hyras för övernattning av alla som är medlemmar i en klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet. För mer information och bokning av stugan klicka här.

Access

Gömda och glömda väggen brukar på våren få besök av häckande fåglar och därför ska försiktighet tas kring dessa klippor.

Accessdatabasen

Klipporna i Stugun:

1 Stora Berget
2 Musväggen
3 Bräsväggen
4 Lilla Berget
5 Vita Väggen
6 Film 2-Väggen
7 Glömda Väggen
8 Väggen i Skogen
9 Gömda Väggen

Stora Berget

Denna vägg är ca 80 m hög. Genomsnittslutningen är inte mer än 60-70 grader. Klippans ytstruktur varierar, men ofta är den ojämn och består av framvittrade knoppar och rundade kanter med god friktion. Detta gör att vägg- och småstegsklättring dominerar på många leder medan ren friktionsklättring är mindre vanlig än det vid första anblicken ser ut.

Säkringsmöjligheterna är ibland ”sparsamma”, men oftast acceptabla. Undantag finns dock, vilket framgår av ledbeskrivningarna.

Vägsbeskrivning

Från Östersund, kör Sollefteå-vägen till Stugun.

Länk till Google maps

Kommunikationer

Utmärkta bussförbindelser Östersund-Stugun och så en kilometers promenad fram till berget. Eller med bil ända fram. Ta i så fall till vänster omedelbart efter bron. Åk därefter upp efter älven någon kilometer och ta till höger vid skylten Stuguberget. Stigen upp till berget börjar till vänster om jordkällaren.