DROMSKÅRAN 11

Dromskåran ligger sydväst om Drommen i Oviksfjällen. Den är en s.k. sadelskåra som bildats när smältvattnet från inlandsisen forsat fram genom den branta klyftan. Det finns fullt av sådana sadel­skåror i fjällen, men knappast någon som är lika markerad som denna. Man kan även se strandlinjerna från den isdämda sjön som horisontella linjer in mot passpunkten ovanför skåran. Nedanför skåran kan man se strandterrasser från den forna issjön.

Vid skårans nordostsida står en, för jämtländska förhållanden, mycket speciell klippformation, som det klättrats på. Det är en pinnackel, som är fristående, men har en stenbro som förbinder toppen med själva väggen. Den ligger en bit upp i skåran och kan vara något svår att hitta.

Det har även klättrats på väggen mitt emot pinnackeln och på hällarna i nedre delen av skåran. Klippan kan vara lös, så ta det försiktigt.

Resväg: Åk till Hallen på Storsjöns västra strand, vidare genom Bydalen till Dromliften. Därifrån går en led upp till skåran.

 

MULLFJÄLLET 13

Mullfjället ligger ovanför Duved. Klippan bjuder på stora variatio­ner, allt från kaminklättring till friktionsklättring och är av god kvalitet. Hällarna, som syns väl från Åredalen, dominerar Mullfjället. Där står inte en lav att finna och nästan lika svårt är det att hitta sprickor, men det mesta är lätt. Längre norrut är klippan mer uppbruten och rikare på forma­tioner. Söderut blir klippan brantare men något mer begrodd. Det största väggpartiet här heter Tyskhuvu­det.

Det har klättrats på alla ovan nämnda klippor och även på en klippa något längre väster ut. Denna klippa är skymd, men nås lättast från Duveds semesterby. Det är bara att gå rätt upp i skogen från semesterbyn.

För att nå Mullfjället följer man E14  förbi Åre och åker upp i Ullådalen. Sedan återstår en fin vandring på 4 km.

Är man i Åre/Duved kan man passa på att besöka en klippa väster om toppstationen på Duveds linbana. Klippan påminner om en kalvande glaciär, med flera 15 m djupa sprickor och stora block. Vill man kombinera fiske och klättring kan man åka till järnvägsbron över Indalsälven väster om Duveds station. Där finns fina bropelare att klättra på och en vacker fors att fiska i.

De allmänna kommunikationerna är bra. Det går tåg till Åre och Duved och ofta buss upp i Ullådalen.

Vi lämnar inga ledbeskrivningar över detta område utan hoppas att var och en får känslan av att klättra på orörd mark.

  

SULJÄTTEN 14

Detta mycket speciella fjäll ligger vid Kallsjön. Det ser ut som en liggande jättes näsa. Väggen, som är överhängande, vetter mot syd. Nedre delen av väggen är mycket lös och den övre fastare, därav överhänget. Två försök har gjorts. Ett slutade med att förste mannen blev hängande i en arm sedan det mesta under honom hade rasat undan.

Toppen ger trots sin ringa höjd (845 m) en ovanligt imponerande utsikt över Kallsjön mot Skäckerfjällen.

Resväg: Följ E14 till Järpen, Tag till höger mot Kall. Fortsätt förbi Kall till Övre Konäs. Där en kraftledning går över vägen börjar en skogsbilväg. Följ den till en vägbom och fortsätt sedan på en stig som är markerad på fjällkartan.

TJÄRNAFJÄLLET 15

Tjärnafjället ligger i Hotagsfjällens sydligaste del och dess vid­sträckta sydvägg markerar en avslutning på detta fjällområde. Sydväggen, som egentligen består av flera väggar med raviner mellan, är ca 5 km lång och höjden varierar mellan 50 och 150 m. Klippan är rätt så kompakt på de tre leder som gjordes 1977 av L.Berg­ström, C.Wiström.

För att ta sig dit kör man via Laxsjö och tar vägen mot Tuvattnet. I Tuvattnet går en skogsbilväg upp mot den östra delen av väggen med den högsta toppen (793 m). Här är väggen ca 150 m hög men har flera stora hyllor. Följer man den svåraste vägen upp har man 6 replängder vegeterad III:a klättring. Roligt utsteg där hela nordhorisonten mot Hotagsfjällen med Erfjäl­let i för­grunden öppnar sig.

Fortsätter man från Tuvattnet mot Ålåsen finns en till skogsbilväg efter 3 km. Den delar sig och vägen till vänster leder fram till Tjärnafjällsjön. I klippan ovanför sjön finns stora formationer (dieder, överhäng och kamin), som inte besökts.

I väggen NV om vändplat­sen (den 2:a väggen från vänster) har en mossig led på tre replängder gjorts. NO om vändplatsen finns en bäck, som rinner utför klippan med ett litet vattenfall. Här går en fin led på 3 replängder i bra klippa, som traverserar under själva vattenfallet. Kruxet (IV+) finns i början av traversen efter 1:a replängden.

Tar man till höger innan Tjärnafjällsjön kommer man till ytterligare en vändplats. Från den ser man en vägg, också den utan besök, med mer uppbruten klippa, som lockar till besök.

Det finns mycket att göra här, både lätta leder mellan hyllor och många svåra väggpartier. Karta 1:50.000 underlättar besöket, särskilt vid nedstigningar.

STORÅDÖRREN 17

Storådörren är en kraftigt utskuren dalgång i Lunn­dörrsfjällen. Det har gjorts en led på Synder Storå­dörrfjället av F.Fischer och F.Götzmann och sex leder på Nörder Storådörrfjället av Bengt Rodin m fl. Klippan är genomgående mycket lös varför enbart en led kan rekommenderas.

Grytpelaren: Ca 300 m norr om sydändan av myren går man upp till den största grytan på Nörder Storådörr­fjällets västvägg. Den avslutas av en brant vägg, ca 150 m hög och 400 m bred. Mitt i grytan går en ca 50 m bred kam, som slutar i väggen. Följ rännan till höger om kammen. 250 m över dalen söker man sig upp på pelaren via en svaplatta. Följ pelaren tre replängder. 20 m under toppen nås en hammare, som kan kringgås på höger sida. Svårighetsgrad III. Vägghöjd 200 m.

Resväg: Följ vägen Åsarna-Ljungdalen. Vid Storsjöns nordände tar man avtagsvägen till Nordsäterns fäbod. Parkera vid fäbod efter 2 km och följ vägen till Nordsätern. Därefter stig upp till renvaktar­stugan.

 

HIMMELSRAFTEN 18

Himmelsraften ligger vid Mjölkvattnet i Offerdals­fjällen. Här finns Jämtlands kanske finaste klätter­fjäll. Mycket fin granitliknande klippa, nästan orörd natur, inga leder och stugor, fina fiskevatten, men tyvärr en del vattenregleringar. Sösjö och Offerdals same­byar bedriver renskötsel i detta fjällområde. Det var i dessa omgivningar en av de sista vargarna i Jämtland sköts.

Himmelsraftens sydvägg är ca 150 m hög och är genom­dragen av flera terrasser och hyllor som gör klät­tringen mindre seriös än vad man vid första anblicken nedifrån kan tro. Den bästa klippan finns i den centrala och högra delen av väggen. I mitten av väggen går den finaste leden som är på fyra replängder. Den vänstra delen av väggen är på vissa ställen något lös.

Bil är det enda praktiska transportmedlet. Krokom – Tulleråsen -Änge – Kaxås – Rönnefors – Olden – Fran­krike. Ta till höger i Åkroken. I Långsådalen spärras vägen av en bom. Lämna bilen i Långsådalen och gå eller skida fram till Mjölkvattnet efter vägen, en sträcka på 6 km. Väl framme vid Mjölkvattnet ser man Himmels­raften till höger, nästan en halvmil bort. Härifrån söker man sig upp på fjället, och har lätt­gången terräng framför sig. Denna sträcka är 6 km. Ett annat alternativ är att använda kanot över Mjölkvatt­net och sedan gå rakt upp från sjön. Att gå strand­vägen rekommen­deras ej.

Man tältar lämpligast uppe på fjället vid en liten tjärn mellan sydväggen och högsta toppen på 1211 m. Sydväggen ligger inte vid högsta toppen utan vid den förtopp, som reser sig omedel­bart öster om Mjölkvatt­net.

Söderifrån ser man en tydlig silhuett som går upp från sjön. Den gicks i stora delar vintern 1974. Därefter har ÖKK gjort många besök, ofta vid midsommar, men även i början av maj då man kan skida fram till berget och klättra på torr klippa. Man kan göra ett otal leder och varianter på denna vägg. Därför lämnas inga ledbeskrivningar, utan varje besökare får själv göra sin egen led. God tur! Det kan nämnas att de leder som gjorts ligger mellan III och V+. Hyllorna, som helt saknar lös sten, gör det möjligt att själv välja svårighetsgrad.

Det finns flera klippor och fjäll att klättra på i detta område, Tjaksgaise och Plassagaise för att nämna två.
Himmelsraften, Oldfjällen, Lennart Bergström

Foto: Carl Wiström

KYRKSTENEN 25

Kyrkstenen är en fristående klippa på Kyrkstensfjäl­lets östra sida. Stenen är ett fint utflyktsmål med en vacker vandring genom tallmoar och med fin utsikt.

Själva stenen, som har delat sig från den bakomliggan­de fjäll­väggen, är 50 m bred och 15-20 m hög. Den ger mest vägg­klättring, men eftersom den är delad mitt itu så finns även kamin­klättring. Endast den lättaste vägen upp till toppen har klättrats.

Kyrkstenen ligger vid trädgränsen och har bra tält­platser med fin utsikt över fjällvärlden.

Resväg: Följ E 14 till Undersåker, Därefter Vålådalen och Null­tjärnsgården. Gå norr om Nulltjärnarna och följ sedan en väl märkt stig i 5 km.