Senaste tillskotten med leder från väggen ovanför glaciären.

Två nyturer uppsatta på Helags av @axelniiklasson och @martinmikaelsson hösten år 2013.

29 augusti, ”THOMAS 57” Leden sattes upp på min pappas 57 årsdag.
Mycket fin och fast Sten, bortsett från sista 20 meter där en får scrambla varsamt. Leden följer en tydlig söm sett nedifrån. 4 timmar tur och retur från station. 1h anmarsh. Anmarsh går till höger om glaciär upp via svaberg. Följ rasmassor till högsta punkt, till höger om den sista stora hyllan. I höjd med glaciären. Scrambla upp över svaet till en tydlig nisch, sedan till en gräshylla. Leden startar 50 m till höger om en stor bågformad försvagning i väggen.

Thomas 57 översikt
Thomas 57 översikt
Thomas 57 - Insteg
Thomas 57 – Insteg

THOMAS 57”, 80 m. 6-
1 replängd. 30 m. 4+
Starta från tydlig gräshylla innan det brantar på, traversera vänster 5m till ett högervänt dieder. Klättra ut på areten i toppen av diedret. Följ sprickor med svag dragning vänster till ett stort flak, runda flaket på höger sida. Följ spricksystem upp till litet tak. Standplats.

Thomas 57 - Första replängden
Thomas 57 – Första replängden

2 replängd. 30 m. 6-
Klättra genom taket, fortsätt i fingersprickan upp till nästa tak.
Crux. Forcera taket (välsäkrat) upp till handspricka. Ta sikte mot ett brutet vänstervänt hörn. Klättra hörnet (löst). Upp genom försvagningar i väggen till stor hylla. Standplats.
Scrambling 20 m upp till kammen.

Thomas 57 - Andra replängden
Thomas 57 – Andra replängden


24 september, ”Ellas Aréte” Leden startar 15m vänster om Ellas Fall och går ut på dess aréte. De första tre replängderna bjuder på fin klättring och fast Sten. De sista två replängderna är något lösare. För att passera cruxet så krävs beslutsamhet och viljestyrka men det belönas med häftig klättring och en fin sprick på slutet av replängden. 8 timmar tur och retur från stationen. 2h anmarsch. Anmarschen går till vänster om nedre glaciärsjön, upp via smältvattenbäckarna vidare till höger sida av glaciären. På med stegjärn här och vandra över glaciären till Ellas fall.

Ellas arete - Översikt
Ellas aréte – Översikt


ELLAS ARÉTE 170m 6
1 replängd. 20m 4+
Passera bergschrundet (besvärligt) till två parallella sprickor till höger om ett litet tak. Följ den högra sprickan upp i 15m genom ett dieder. Dåligt säkrat. Traversers vänster 5m till stor hylla. Standplats.

Ellas arete - Första replängden
Ellas aréte – Första replängden
Ellas arete - Första replängden (bild 2)
Ellas aréte – Första replängden (bild 2)

2 replängd. 45m 4
Från hyllan, gå rakt upp över lättare terräng till en alkov. Traversers vänster på en pelare in till en kamin. Följ den upp till Hyllsystem. Håll vänster till botten av ett sva/liggande dieder. Standplats under svaet.

3 replängd. 55m 6
Klättra till toppen av Svaet, därefter rakt upp i kamin som slutar i en bred handspricka på höger sida. Klättra sprickan upp till en stor sluttande hylla. Standplats.

Ellas arete - Tredje repl med crux ovan genom kamin
Ellas aréte – Tredje replängden

4 replängd. 30m 4
Klättra sprickan upp över små hyllor till en stor hylla. Något lös terräng. Gör Standplats på hyllan.

5 replängd. 20m 3
Utstegsscrambling till toppen över lös terräng.

Utdrag från föraren som publicerades 1992

Helagsfjället är Sverige högsta fjäll söder om polcirkeln. Här finns också Sveriges sydligaste glaciär. Ovanför denna glaciär reser sig i hästskoform en vägg som är både högre och åtskilligt bredare än Sylväggen. Vid närmare påseende finns oanade möjligjeter till klätterturer. Vidare finns det flera oklättrade väggar på grannfjället Predikstolen.

Tillägg september 2018:

Det är oklart vart alla leder går exakt – om det är någon som vet mer kontakta styrelsen. Om det är någon som har en bra översiktsbild över väggen, mejla den till någon i styrelsen. Helags är lite av en bortglömd pärla för fjällklättring, sommar som vinter – bara en är medveten om att det aldrig kan mäta sig med alperna eller delar av Norge. Anmarschen är fem kilometer kortare än till Sylarna och Helagsväggen är betydligt större än Sylväggen. Glaciären är även den imponerande med svenska mått mätt.

Ledöversikt (klicka för att förstora).

1. Elis Ränna IV- (Oklart vart leden går)

2. Bagatell IV- b 1971. Eva Karlsson, Kenth Lindström

Denna led följer den stora kaminen som går några meter till höger om huvudtoppen. Den är stenslagsfarlig eftersom stenarna som befinner sig längst in i kaminen är lösa. Dess övre parti är kanske inte så trevligt på grund av att det är mossigt och vått. Kaminen är mycket tydlig, så något problem att hitta leden är det inte.

Passera bergschrundet (besvärligt). Börja klättringen på en pelare till vänster om en vinkelränna som reser sig cirka 20 meter upp till en platå(III+ IV-). Standplats. Följ sedan en serie av sprickor som går åt vänster. Gå in i kaminen som man snart lämnar igen för att klättra uppför sprickor och lösa block till höger om denna(IV-). KLättra tills att man kommer omedelbart under en trång kamin, standplats. Följ den fyra meter höga kaminen(IV-).

Därefter kommer man upp på en sluttande platå(mycket löst) där den egentliga huvudkaminen börjar. Följ denna 20 meter upp, standplats. Fortsätt i kaminen 30 meter tills att man kommer fram till ett par utskjutande block. Gå sedan ut på väggen till vänster om kaminen.

Klättra upp för den korta väggen(V) och gör en kort travers till höger (V-) för att återigen nå kaminen, standplats. Följ sedan kaminen rakt upp till toppen(III+, V-) 1,5 replängd. KLättertid: tre timmar, fem och en halv replängd.

3. Snus och mus IV b 1971, S. Bergström, J. Nyström

Insteg 250 meter till höger nedanför huvudtoppen, där ett tydligt spricksystem leder rakt upp. Två sprickor leder ner från ungefär halva väggen, följ den vänstra. Passera bergschrundet och klättra upp genom en kaminspricka fem meter (III) och vidare i sprickan rakt upp fem meter till en hylla. Traversera sedan tio meter åt vänster till en lodrät vägg(bult kvar). Klättra sedan upp för väggen fyra meter (V-) till en hylla, fortsätt sedan rakt upp fem meter på hyllor till en större hylla, standplats.

Från standplatsen, rakt upp tio meter till en hylla(III). Därifrån först rakt upp två meter, sedan något åt vänster, fram till en djup spricka(IV). Fortsätt sedan sprickan tio meter upp till en standplats under ett överhäng(III). Klättra sprickan upp till nästa överhäng och passera detta på vänster sida(IV+).

Därefter vidare i sprickan upp åt höger fram till en ränna(IV+). Följ rännan 15 meter (sista fem metrarna löst) till en stor hylla på vänster sida, standplats.

Lutningen på väggen avtar nu liksom svårigheterna. Följ rännans vänstra kant först två och en halv replängd(90 meter, II-III), därefter ett brantare parti upp till en standplats ovanför (III+).

Fortsätt på rännans vänsterkant en replängd upp till toppkammen(III-IV), en bult kvar. Fyra timmar och fyrtio minuters klättertid, sju replängder.

4. Hårdknäck IV b (A1) 1971, S.Bergström, J Nyström

Insteg cirka 175 meter till vänster om den stor snörännan på högra sidan av Helagsväggen, där ett spricksystem leder upp till toppkammen.

Börja klättringen till höger om ett överhäng. Gå över bergschrundet och klättra upp till fem meter(A1, något överhängande) och fortsätt sprickan upp till 15 meter(III). Traversera fem meter till höger över en brant vägg, upp tillbaka något åt vänster fram till en hylla, (IV)standplats. Gå ut till en vinkelränna på vänster sida. Klättra den tio meter upp till en hylla(IV+ mot slutet). Därefter tio meter upp i rännan. Traversera sedan ut på kanten till vänster, standplats. Fortsätt på kanten till vänster om rännan i 15 meter fram till en ny ränna. Följ denna 20 meter upp till en standplats i en kamin(IV). Klättra upp i kaminen tio meter(III) och följ sedan sprickan ovan för fem meter och gå ut till vänster och upp till ett parti där tre sprickor löper paralellt(fem meters mellanrum) upp till en stor hylla. Klätta den mellersta sprickan i fem meter(lay back, kamin, IV), och fortsätt på lättare klippa till tio meter upp till den stora hyllan med block, standplats. Från hyllan, fortsätt i sprickan upp till vänster i tio meter(III). Traversera sedan tre meter åt höger och klättra uppför det branta väggpartiet i åtta meter(V-). Passera den utskjutande klippan på höger sida och följ sprickan om hörnet upp till toppkammen(III-IV). Fyra timmar och fyrtio minuter, dåliga förhållanden, tidvis snöfall under klättringen samt kyla, fem replängder.

5. De arbetslösas led,  IV+ b, 1971, S.Bergström, J. Nyström

En intressant led, brant och exponerad. Leden går mellan den stora snörännan på höger sida av väggen och en mindre ränna längre till vänster, och följer en i stort sett rak linje till toppkammen. Från Helags fjällstation gå upp över moränerna och över glaciären fram till väggen, där en stor snöflik står upp, cirka 30 meter till vänster om den stora snörännan(1,5 – 2 timmar).

Passera bergschrundet (besvärligt) och börja klättra fem meter till höger om en tydlig ränna som leder rakt upp mot toppkammen. Fem meter rakt upp(IV), sedan 25 meter längs sprickor med dragning åt höger(III och IV).

Den sista sprickan kringgås åt höger, fram till den starkt sluttande svahyllan, standplats. Från standplatsen snett upp åt höger femton meter till ett litet överhäng. Passera överhänget på vänster sida (V-) och klättra upp på ett brant sva till ett stor löst block(V). Därefter rakt upp till ett stort överhäng (IV+), traversera åt vänster fyra meter (bult kvar), sedan snett upp till höger upp under ännu ett överhäng (IV+, cirka fem meter ovanför föregående överhäng).

Traversera till vänster under överhänget och vidare sju till åtta meter till rännan(IV, löst). Följ rännan cirka tio meter till strax under ett överhäng på vänster sida. Klättra upp till hyllan några meter upp till höger (IV-), standplats.

Från standplatsen traversera fyra meter åt höger, därefter sprickor i 25 meter(III)(fem till tio meter från rännan på vänster sida), upp till stora hyllor, standplats. Därifrån 15 meter upp till toppkammen vid sidan av rännan(III). Tre timmar och 50 minuter, fyra och en halv replängd.

6. Sydväggen från glaciären IV 75 meter, 1985, Franz Fischer, David Bell

Hundra meter till höger om De arbetslösas led finns en stor rödfärgad nisch med ett stort block. Leden börjar till höger om nischen med en spricka som går snett upp åt vänster till ett tak. Runda taket åt höger och gör standplats. Traversera något åt vänster och fortsätt sedan rakt upp.

7. Pilgrimsleden IV+ 200 meter, 1988, Franz Fischer, F Salander

Leden börjar några meter till vänster om En bagatell och beskriver i det närmaste en diretissima till stortoppen. Starta med ett besvärligt bergschrund, som lättast passeras något till vänster om själva insteget. Klättra från insteget i stort sett rakt upp för en uppbruten vägg. Något löst. Fortsätt därefter på en pelare med fastare klippa. Fin klättring på pelaren. Luftigt utsteg. Bra säkrat.

8. Mera blues V+, 1989, Kenneth Westman, Jan Stenström

Leden går mellan den tydliga snörännan i östväggen och sydostväggens lägsta parti.

Starta till vänster om en slät ljusgrå häll, där vägghöjden endast är drygt 50 meter. Riktmärke är att klipphällen går långt ut på glaciären Klättra rakt upp mot ett tydligt dieder. Diedret klättras i huvudsak vi sprickor i den högra väggen, lodrät i cirka fem meter(V+). Traversera några meter åt höger och rakt upp på en bra hylla, standplats. Klättra något åt vänster, därefter rakt upp mot en serie grönaktiga tak. Klättra åt höger på undergrepp och passera taken(V). Lättare klättring till utsteget på kammen.

9. Rytmdoctorn VI, 1989, Kenneth Westman, Jan Stenström

Start cirka 50 meter till vänster om Mera blues.  Ett stycke upp på väggen syns en tydlig diederformation med en kaminspricka i. Under denna finns “sekundärdiedrar”. Klättra den vänstra via en tung layback(VI) upp till en hangelspricka(VI). Klättra ut några meter åt höger. Standplats i den stora kaminsprickan. Kaminen klättras utan svårighet. Sedan rakt upp mot ett litet överhäng. Detta klättras i högerkanten. Därefter lätt klättring till kammen.

Senare turer på Helags sydvägg

Under några dagar i början av september -05 reste Ted Ekberg Dalarnas KK , Mikael Ärfström Stockholms KK och Oskar Tjärnberg Mariefred KK till Helags för att klättra på Helags sydvägg som Ted sett då han var i massivet i vintern innan och som enligt uppgift skulle vara helt oklättrad. Det är alltså den södra sidan på Helags ostkam mot Predikstolen som det gäller. Två leder klättrades. Båda lederna är absolut värda att repeteras, de trodde aldrig att de skulle kunna hitta så här fin klättring i de svenka fjällen.

Skiss över väggen (klicka för att förstora).

Mästerfiskarn utan stövlar 5+  6repl.

T. Ekberg M. Ärfström O. Tjärnberg 5/9-05

1. 3 b 30m.      Följ gräsrampen tills denna slutar.
2. 5+ b 55m.
Rakt upp till ett dieder, genom detta och sedan snett uppåt
vänster över hyllor med mycket lösgods till stand över ett litet överhäng
som kringgås till vänster.
3. 5 b 45m.

Ca. 10 meter rolig klättring rakt upp innan man klättrar snett uppåt höger
via  hyllor med brantare passager imellan. Standplats under en brant
spricka och ett stort tak.
4. 5+ b 35m.

Klättra sprickan upp till lättare terräng där man klättrar med dragning
vänster till en hylla. Efter denna en kort vägg upp till en brant ramp.
Följ rampen och gör stand där den slutar.
5. 5 c 40m.

Klättra upp någon meter från standplatsen och traversera sedan vänster
över svaplatta och vidare ut till hylla på silhuetten. Därefter rakt upp via
dieder och lätta svan till stand på hylla med stort flak.
6. 2 c 20m
.
Rakt upp till toppen. Stand med repet runt stort block.

Utan Handske mot himmelen 5+ 5 repl.

T. Ekberg M. Ärfström O. Tjärnberg 6/9-05

1. 5+ c 50m.

Klättra upp ett par meter i botten av bågen till en lång hylla till vänster.
I högerkanten av hyllan, klättra rakt upp över svaet till ett litet dieder.
Vidare genom diedret till en hylla och sedan över sva upp till den stora
gräshyllan. Stand i det stora hörnet halvvägs uppför hyllan.
2. 4 b 45m.

Starta uppför svaet någon meter till höger om standen. Sedan rakt upp
förbi stora block till en hylla där väggen blir markant brantare.
3. 5 b 45m.

  Klättra den branta sprickan rakt över standplatsen. Sikta sedan på den
smala kaminen i slutert av repan, genom denna till stand direkt
ovanför.
4. 4 b 40m.

Klättra upp till en ramp/hyllsystem som följ uppåt höger tills den slutar
i ett dieder. Stand på den stora hyllan direkt ovanför diedret.
5. 2 c 35.

Gå någon meter till vänster från hyllan, sedan rakt upp över lätta svan till toppen.