Östersunds klätterklubb (ÖKK) är en ideell förening och bildades 1975. Då med bara ett fåtal medlemmar, men har nu vuxit till cirka 120 medlemmar och det ser bara ut att bli fler som vill komma ut och klättra!

ÖKK är medlem i Svenska klätterföbundet (SKF) och därigenom har alla medlemmar en speciell klätterförsäkring. Som medlem får du också rabatt på årskortet motsvarande medlesmavgiften på Östersunds Klättercenter. Helt enkelt bara fördelar!

Jämtkraft och RF-SISU sponsrar vår verksamhet.

ÖKKs stadgar