Östersunds klätterklubb (ÖKK) är en ideell förening och bildades 1975. Då med bara ett fåtal medlemmar, men har nu vuxit till cirka 120 medlemmar och det ser bara ut att bli fler som vill komma ut och klättra!

ÖKK är medlem i Svenska klätterföbundet (SKF) och därigenom har alla medlemmar en speciell klätterförsäkring och får även SKFs tidning Bergsport hemskickad i brevlådan. Som medlem får du också rabatt på årskortet motsvarande medlesmavgiften på Östersunds Klättercenter. Helt enkelt bara fördelar!

ÖKKs stadgar