Kontakt

Allmän information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Styrelsemedlemar

Ordförande
Helena Wandin

Kassör
Fredrik Lönn

Ledamöter

Nina Svedberg

Håkan Lagerberg

Viktor Edeblom

Susanna Dillenbeck

Suppleanter

Tomas Göthberg

Emma Hagberg

Molly Ekerlid

Övriga engagerade

Valberedningen

Joakim Johansson

Catarina Montell

Revisor
Janne Wermelin

Lena Leipe

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind