Kontakt

Almänn information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Barn och ungdomsansvarig
ungdom@ostersundskk.se

Styrelsemedlemar

Ordförande
Pontus Bergenhed

Kassör
Fredrik Lönn

Sekreterare
Catarina Montell

Ledamöter

Nina Svedberg

Marcus Florberger

Andrée Kågström

Tomas Göthberg

Suppleanter

Joakim Johansson

Håkan Lagerberg

Viktor Edeblom

Övriga engagerade

Valberedningen
Tove Jahrulf

Anna Lindman

Revisor
Janne Wermelin

Lena Leipe

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind