Info som finns på den här sidan är direkt hämtat från den förare som gavs ut -92 av ÖKK. Därför kan vissa detaljer vara förändrade!

Du som rör dig i trakterna får gärna dela med dig av eventuella nya leder eller uppdaterad information om gamla leder.