Urklipp från gamla föraren:

I detta område finns det sex frusna vattenfall, vid Hällberget, Rise och Offerdalsberg.

I december 1974 organiserade Franz Fischer det första söket efter klätterbar is på Hällberget. Med i säll­skapet var Fredrik och Kenneth. Efter mycket snöpul­sande hittade man fram till vad som senare skulle kallas Lilla Isen. Samma vinter klättrades också Stora Isen som ligger längre västerut på samma berg.

Stora Isen är det största och mest varierade isparti­et. Den bjuder på många olika formationer och lut­ningar. Den är två replängder hög, varav den första är brantast. För att komma dit åker man E 75 till Krokom, därifrån väg 340 till Tullerås­en, svänger där till vänster och kör igenom Änge till Offerdals kyrka. Forsätter sedan rakt förbi kyrkan till en gård som heter Viken. Därifrån ser man isen rakt över sjön. Man bör ha skidor när man ska till Stora Isen. Till de andra isarna är det lättare att gå.

Lilla Isen är bara hälften så stor som den Stora, ca en replängd. Den har korta branta partier med lättare passager där emellan. Åk samma väg som till Stora Isen men bara till vägskälet mellan Änge och Offerdal. Sväng där till vänster mot Valne. Alldeles innan byn Könsta tar man till höger in på en skogsbilväg med vägbom. Åk bil eller skidor 3 km till ett stort kalhygge på vänster sida. Därifrån ser man isen uppe till vänster, 500 m från vägen.

De andra fallen ligger på Riseberget ovanför byn Rise. De syns från vägen mellan Tulleråsen och Änge. Fallen på Riseberget är överlag brantare än de två på Häll­berget, men inte lika höga. Den stora fördelen med dessa är att de ligger på en sydsluttning och har korta anmarscher. För att komma dit åker man mot Tullerå­sen och tar sedan av mot Änge. Efter några km är man i Rise. Sedan är det bara att välja isfall efter behag. Det är lätt att hitta tältplatser, fast egentligen är det skönare att bo inomhus.

 

OFFERDAL

1 KLÄPPENISEN 30 m
80-90 grader i början, sedan flackare och en brant avslutn­ing

2 MITTENISEN ca 25 m
60-70 grader.

3 RISEISEN ca 20 m
45-85 grader beroende på vilken sida av isen man väljer. Lämplig nybörjaris.

Dessutom finns ett isfall vid Offerdalsberg, ca 5 km norr om Tuller­åsen.

4 BÄRFISEN 1990, JÅ.Rönneland, S.Jonsson
25 m hög och 50 m bred, den vänstra sidan 50 grader, den högra sidan 80-90 grader. Isen syns från vägen.

5 STORA ISEN
Bjuder på många olika formationer och litningar. Den är två replängder hög, varav den första är brantast.

6 LILLA ISEN
Den har korta branta partier med lättare passager där emellan. En replängd.