Kontakt

Almänn information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Barn och ungdomsansvarig
ungdom@ostersundskk.se

Styrelsemedlemar

Ordförande
Jesper Johannesson

Kassör
Fredrik Lönn

Sekreterare
Catarina Montell

Ledamöter

Marcus Weman

Lucas Lundström

Joakim Johansson

Andrée Kågström

Tomas Göthberg

Suppleanter

Pontus Bergenhed

Övriga engagerade

Valberedningen
Tove Jahrulf

Anna Lindman

Revisor
Janne Wermelin

Lena Leipe

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind