Kontakt

Almänn information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Barn och ungdomsansvarig
ungdom@ostersundskk.se

Styrelsemedlemar

Ordförande
Joakim Johansson

Kassör
Fredrik Lönn

Sekreterare
Catarina Montell

Ledamöter
Johan Näslund
0730280182

Marcus Weman

Jesper Johannesson

Anna Svending
0722521106

Suppleanter
Johan Christensson

Pontus Bergenhed

Övriga engagerade

Valberedningen
Tove Jahrulf

Anna Lindman

Revisor
Janne Wermelin

Lena Leipe

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind