Kontakt

Almänn information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Barn och ungdomsansvarig
Anna Svending
0722521106
ungdom@ostersundskk.se

 

Styrelsemedlemar

Ordförande
Tove Jahrulf
0703895700

Kassör
Johan Näslund
0730280182

Sekreterare
Catarina Montell

Ledamöter
Daniel Fagerlund
0702803014

Joakim Johansson

Ulf Renman

Gertrud Edler

Anna Svending
0722521106

Karin Lindgren

 

Övriga engagerade

Valberedningen
Madeleine Omma

Carl Persson

Revisor
Janne Wermelin
063102689

Erik Spaak

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind
070-3536717