Kontakt

Almänn information
info@ostersundskk.se

Medlemskap och betalningar
kassor@ostersundskk.se

Barn och ungdomsansvarig
Anna Svending
0722521106
ungdom@ostersundskk.se

Styrelsemedlemar

Ordförande
Tove Jahrulf
0703895700

Kassör
Karin Lindgren

Sekreterare
Catarina Montell

Ledamöter
Johan Näslund
0730280182

Joakim Johansson

Ulf Renman

Anna Svending
0722521106

Suppleanter
Jesper Johannesson

Pontus Bergenhed

Övriga engagerade

Valberedningen
Madeleine Omma

Carl Persson

Revisor
Janne Wermelin
063102689

Erik Spaak

Webbplatsansvarig
Fredrik Aletind
070-3536717