Under några dagar i början av september -05 reste Ted Ekberg Dalarnas KK , Mikael Ärfström Stockholms KK och Oskar Tjärnberg Mariefred KK till Helags för att klättra på Helags sydvägg som Ted sett då han var i massivet i vintern innan och som enligt uppgift skulle vara helt oklättrad. Det är alltså den södra sidan på Helags ostkam mot Predikstolen som det gäller. Två leder klättrades. Båda lederna är absolut värda att repeteras, de trodde aldrig att de skulle kunna hitta så här fin klättring i de svenka fjällen.

Skiss över väggen

SAMSUNG DIGIMAX 360

Mästerfiskarn utan stövlar 5+  6repl.
T. Ekberg M. Ärfström O. Tjärnberg 5/9-05
1. 3 b 30m.      Följ gräsrampen tills denna slutar.
2. 5+ b 55m.
Rakt upp till ett dieder, genom detta och sedan snett uppåt
vänster över hyllor med mycket lösgods till stand över ett litet överhäng
som kringgås till vänster.
3. 5 b 45m.

Ca. 10 meter rolig klättring rakt upp innan man klättrar snett uppåt höger
via  hyllor med brantare passager imellan. Standplats under en brant
spricka och ett stort tak.
4. 5+ b 35m.

Klättra sprickan upp till lättare terräng där man klättrar med dragning
vänster till en hylla. Efter denna en kort vägg upp till en brant ramp.
Följ rampen och gör stand där den slutar.
5. 5 c 40m.

Klättra upp någon meter från standplatsen och traversera sedan vänster
över svaplatta och vidare ut till hylla på silhuetten. Därefter rakt upp via
dieder och lätta svan till stand på hylla med stort flak.
6. 2 c 20m
.
Rakt upp till toppen. Stand med repet runt stort block.

Utan Handske mot himmelen 5+ 5 repl.

T. Ekberg M. Ärfström O. Tjärnberg 6/9-05

1. 5+ c 50m.

Klättra upp ett par meter i botten av bågen till en lång hylla till vänster.
I högerkanten av hyllan, klättra rakt upp över svaet till ett litet dieder.
Vidare genom diedret till en hylla och sedan över sva upp till den stora
gräshyllan. Stand i det stora hörnet halvvägs uppför hyllan.
2. 4 b 45m.

Starta uppför svaet någon meter till höger om standen. Sedan rakt upp
förbi stora block till en hylla där väggen blir markant brantare.
3. 5 b 45m.

  Klättra den branta sprickan rakt över standplatsen. Sikta sedan på den
smala kaminen i slutert av repan, genom denna till stand direkt
ovanför.
4. 4 b 40m.

Klättra upp till en ramp/hyllsystem som följ uppåt höger tills den slutar
i ett dieder. Stand på den stora hyllan direkt ovanför diedret.
5. 2 c 35.

Gå någon meter till vänster från hyllan, sedan rakt upp över lätta svan till toppen.