I jämtländska Lunndörren finns det riktigt bra klättring vintertid. Här finns alpina klipp/is-turer och långa rena isfall. Allt är inte blodigt svårt men generellt sett ska man vara väl förberedd eftersom detta område kan bjuda på riktigt hårt fjällväder och seriösa förhållanden (hela Lunndörrspasset brukar fungera som en vindtunnel!).

Lunndörren når man antingen söderifrån, från byn Tossåsen, och då får man skida ca 10 km till Lunndörrspasset där det finns ett vindskydd. Sedan har man ytterligare ca 2 km till Mittpasset där de flesta isfallen finns. Detta är den kortaste vägen.

Ett annat sätt är att köra till Vålådalen som ligger norr om Lunndörrsfjällen och därifrån ta sig till Lunndörrstugan (STF) för övernattning. Dit är det knappt 15 km på skidor. Efter övernattning i den trevliga stugan som stugvärden håller i toppskick har man ca 8 km platt skidåkning till Mittpasset. Denna väg är klart längre men man kan ju ladda med bra sömn och käk i stugan för att vara i topptrim när man når klättringen! En annan fördel med att utgå från Vålådalen är att man passerar där på hemväg också.

Detta är speciellt bra eftersom Vålådalens Fjällhotell är en pärla i svenska fjällen! Här finns kanonfint boende, utsökt mat, en fantastisk bastu och kall öl. Exakt det man önskar sig efter en helg i klätterkläderna! Rekommenderas!

(Urklipp från gamla föraren längst ner på sidan)


Passet till vänster är själva Lunndörrspasset. Passet ovan skidåkarens huvud är Mittpasset. Fjället mellan dessa är Gruvfjället där Stora Rännan kan ses till vänster på den solbelysta klippväggen. Till höger på samma vägg ser man Norra Rännan. Inne i Mittpasset finns de flesta isfallen. Bilden är tagen norrifrån.

 


Tvillingisen

KLÄTTRINGEN Här finns bilder och information om isarna i Mittpasset.( För info om de andra linjerna i Lunndörrspasset får du kolla in Östersunds Klätterklubbs förare (se längre ner på sidan). Där finns en kortfattad information. Syd-ost väggen i Mittpasset bjuder på några riktigt fina isfall som är upp till 250 m höga. Isarna varierar mycket från år till år så det är svårt att veta vad som finns förrän man är på plats.

1. Breiviksisen ca 120 m. Mycket is, brant och fint. Ganska stort så det finns flera varianter upp. (K. Westman, B. Sörvik 1982)

2. Skruvisen ca 250 m. Tunn linje men inte lika brant som de andra isarna. Mars 2005 såg det ut som om det var is hela vägen men det brukar nog vara en mixad linje. (F. Fischer, H. Karlsson 1985)

3. Tvillingisarna ca 230 m. Två branta isfall som går att länka ihop. Man börjar på det vänstra och avslutar på det högra. Det räcker dock fint att bara klättra det vänstra som bjuder på brant och seriös klättring. Då kan man också enkelt fira av hela fallet istället för att gå runt och ned inne i passet. Man undviker då hängdrivor och tjänar förmodligen tid!? (F.Fischer, H.Karlsson 1984)

Det finns några till mindre isar i passet men de syns ej på bilden.

 

 

 

 

Urklipp från gamla föraren:

LUNNDÖRREN
Lunndörren eller Lunndörrspasset går i nordsydlig riktning mellan Gruvfjället och Dörrpiken i Lunndörrs­fjällen. Isklättring har bedrivits här sedan slutet av 70-talet på Lunndörrens västra sida, dvs på Gruv­fjället. Gruvfjället består av flera toppar på ca 1400-1500 möh. Man kan urskilja tre pass som går väster ut, ”genom” Gruvfjället. Sydpasset ligger VSV om vindskyddet, Mittpasset 2 km längre norr ut och Nordpasset ytterligare 2 km norr ut.

Isförhållandena varierar kraftigt från år till år och under varje vintersäsong, Varför en bedämning av lämpligaste isområde måste göras på platsen. Nedan­stående tjänar endast som en allmän vägledning. Eftersom isens längd, tjocklek och ”kondition” varie­rar ges ingen bedömning av svårighetsgrad.

I sydpasset finns vissa år mindre ispartier som lämpar sig för kortare turer. Dessutom finns här flera rännor som ger kom­binerade turer.

Mellan Sydpasset och Mittpasset ligger en brant fjällvägg. Rakt väster om sjön 1069 (norr om Dörrpi­ken) går en stor ränna upp i Gruvfjällets östvägg. Detta är Stora Rännan, en lång (350 m) och bred ränna med genomgående ren is och ett flertal branta ham­mare med lättare partier mellan. Säkraste nedstigningen via Mittpasset, Sydpasset är ibland lavinfarligt.

1 STORA RÄNNAN 350 m 1978, G.Söderin, K.Westman, M.Sundberg, K.O.Pålstig, F.Fischer
Ca 50 grader med några branta hammare som kan kring­gås. En bra introduktion till berget.

2 BRUDSLÖJAN 300 m 1985, M.Sundberg, P.Malmsten
Brant snö- och isränna i vänstra kanten av Gruvfjäl­let.

3 GRUVAN 400 m 1989, S-E.Breivik, M.Hellberg
200 m söder om Stora Rännan. Is, klippa och snö.

4 NORRA RÄNNAN 400 m 1989, A.Danielsson, E.Wadman
Den smala rännan 500 m norr om Stora Rännan. Isutsteg åt höger före rännans slut.
Tittar man in i Mittpasset (norr om Stora Rännan) så har man flera isfall på högra sidan, dvs bergets SO-vägg. Med reservation för årliga förändringar finns, från vänster till höger räknat, följande partier:

5 TOPPISEN
Längst upp i passet ett mindre isparti, ca en re­plängd.

6 BREIVIKSISEN ca 120 m 1982, K.Westman, B.Sörvik
Ett brant isfall, ca 70 grader.

7 SKRUVISEN ca 250 m 1985, F.Fischer, H.Karlsson
Meddellutning ca 60 grader med 2-3 branta hammare. Kom­binerad klippa/is. Inte lika mycket is och inte lika brant som Tvillingisarna.

8 TVILLINGISARNA 1984, F.Fischer, H.Karlsson
Två branta närliggande isfall, ca 70 grader meddellut­ning med partier av 90 grader. Den vänstra isen, ca 180 m, börjar och avslutas längre ner än den högra. Den högra är ca 150 m. Efter 2/3 av höjden går isarna ihop. Man kan således börja med den vänstra och sedan traversera snett upp åt höger över till den högra. Man får då ca 230 m rätt så ihållande isklättring.

 

BOTTENISEN
Längst till höger, närmast Lunndörrsån, ett bra parti is ca en replängd med flera möjligheter. Man måste fira sig ned.

Bästa tiden för isklättring verkar vara mars. Under nyårstid krävs mycket välutrustade och erfarna klät­trare. Det är viktigt att veta att vindförhållandena ofta är svårare i Lunndörren än i övriga fjällen.

Till Lunndörren tar man leden från Tossåsen (kortast) eller Vålådalen/Vallbo.