Tisdagsklättring och Climb in i Stugun, 30-31 maj.

with Inga kommentarer

Klubben följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som uppmuntrar till fortsatt motion men att man samtidigt tänker på att hålla avstånd, håller sig hemma om man känner sig sjuk etc. Varken tisdagsklättringen eller climb in brukar generera några stora folksamlingar och har de senaste åren mest lockat lokala klättrare. Det brukar gå lätt att hålla avstånd till andra replag både vid tisdagsklättringen och vid Climb in i Stugun.
Skulle det komma nya rekommendationer från myndigheterna så anpassar vi oss efter det.

Det kommer inte att bli några formella organiserade aktiviteter från klubben pga Coronaläget men att helt informellt ses, campa och klättra bedömer vi som OK. Tänk på att hålla avstånd. Klubben tar med craschpads också så vi kan sprida oss över större områden vid behov, bouldring finns tex i Västanbäck, Svarthögarna och Norra Midskogs. Yr lovar finväder, välkomna!