Nybörjare

with Inga kommentarer

Som nybörjare så är det ett bra första steg att pröva att klättra inomhus. För oss i Östersund innebär det C-hallen. Där finns det möjlighet att låna skor och få lite tips. Kolla under rubriken C-hallen så finns det mer information om öppettider och kostnader. Vill man ha lite mer hjälp kan man gå en klätterkurs.

ÖKK har inga egna instruktörer för att hålla klätterkurser utan vi försöker samordna med privata aktörer.

Vill du ha hjälp att komma igång med klättring kan du kontakta ordförande så hjälper hen dig att komma igång.