Svarthögen

Svarthögen är ett boulderområde med så stor potential att vi idag bara har varit och skrapat på ytan. De finaste stenarna har dock blivit putsade och vi är idag uppe i ca 500st problem.
Storleken på området gör det hela svårt och tidsödande att skapa en strukturerad och logisk struktur över alla stenar.

Mer info och bilder finns på Svarthögenföraren och adressen dit är:
http://www.ostersundskk.se/svarthogen/