Storlien

Skiss.jpg

Det har klättrats på flera klippor i Storlienområdet. En av dem ligger på höger sida om leden till Brudslö¬jan. Där finns tre nybörjarleder från III till IV+, plus två svårare överhängande leder på V. De lättere lederna går utmärkt att säkra medans de svårare klättras med topprep.

På Steinfjellet en bit in i Norge finns sex leder på mellan 20-45 m med varierande kvalitet på klippan. Friktionen är dock utmärkt. Det finns gott om hålig¬heter i berget där kalken suttit, och många sprickor som löper vertikalt uppför berget. På de mest upp¬spruckna partierna är dock berget mycket löst. Lättast går man till Steinfjellet på leden vid N Sand¬tjärn, 300 m från tullen. Följ leden till norska gränsen, sedan tar man en stig till höger om leden som leder rakt mot Stein¬fjellet.


Lilla Helvetet
Denna klippa har inte lockat till klättring förran sommaren 1986 fastän den fått många blickar tidigare. Den är 12-25 m hög och 50 m bred. Läget är lite speciellt, därför att det under klippan ligger en liten tjärn. Klippan är brant med en medellutning på ca 80 grader. Klättringen består mestadels av vägg¬klättring med horisontella kanter och lister.
Klippan är i huvudsak fast och med utmärkt friktion. Flertalet leder saknar säkringsmöjligheter och klät¬tras med topprep.
Lilla Helvetet ligger vid E 75:an 1,5 km efter tullen i Storlien. På höger sida ser man klippan med den lilla tjärnen nedanför.