Västerkleva

Detta fina berg är vackert beläget vid Idsjön, 3 km från byn Gimdalen. Det består av en övre och en nedre vägg. Den nedre väggen utgörs till största delen av en brant häll och det är bara längst till vänster, som väggen är brantare. Höjden är som mest 90 m.

Den övre väggen ligger ovanför, åt höger och ca ett hundratal meter från den nedre väggen. Väggen är brant och samman¬hängande, ca 400 m lång och upp till 60 m hög.

Bägge väggarna har sydläge och består av en egendomlig sorts granit med många knoppar, som för tankarna till Utby i Göteborg. I övrigt har klippan typisk "storbruten" granitstruktur, med markanta, ihållande formatio¬ner och dessemellan stora kompakta hällar.

De finaste linjerna här hör till de mest spektakulära som klättrats i Jämtland. För att få något utbyte av klättringen här bör man dock komma väl förberedd. För nybörjare och halvintresserade familje¬medlemmar finns andra och lämpligare berg.