Marieby

Detta stenbrott ligger nära Marieby vid Brunfloviken. Det nås antingen från Brunflo eller från Vallsundet (färja från Frösön). Åker man från Brunflo viker man av mot Marieby. 750 m N.V. om Marieby kyrka tar man av på en liten väg ned mot sjön och följer den ända fram till klippan.

Stenbrottet är 7-8 m högt och ca 100 m långt. Klippan bjuder på ständigt nya leder eftersom man fortfarande bryter sten här. Man kan också skryta om gjorda leders svårighet när de väl försvunnit. Det klättrades i Fugelsta för första gången 1985. Klippan påminner om Lundbomsberget och bjuder på lite omväxling i Öster¬sunds närhet.