Dusnäsberget

Klippan består av en ovanlig typ av finkornig granit med raka, horisontella och vertikala sprickor, som bildar ett "gritstone-liknande" rutsystem över hela väggen. Väggen är ca 25 m hög, 200 m lång och mycket brant.