Forum

Tillbaka till forumet

Rubrik: Årsmöte 17/2 18:30         

Svara i den här tråden
Postat av: Meddelande:
Styrelsen
2016-02-01 17:51
Onsdag 17 februari är det klubbens årsmöte.

18:30 i teorisalen, granne med c-hallen

95.195.211.55
Styrelsen
2016-02-02 20:47
DAGORDNING TILL MÖTET

* Utveckling av c-hallen: Vad kan vi göra så att vi kan få mer tid i hallen och mer möjlighet att påverka utformningen av hallen (inom ramen som hyresgäster i sporthallen) Kan vi forma en arbetsgrupp som jobbar med det?
* Intsruktörsutbildning: Finns det intresse att via klubben hjälpa till att utbilda någon till instruktör i någon nivå?
* Ungdomstränare: Finns det intresse att via klubben hjälpa till att låta utbilda några/någon ungdomstränare?
* Förare: uppdatering förare för av våra områden både sommar och vinter är på förslag
* Klubbtröjor: dags att trycka upp och sälja nya klubbtröjor?
* Klätterträffar/Klubbresor?
* Vad behövs rustas på lederna utomhus? När ska vi göra det?
* Fasta tider för skruvning av leder i c-hallen?

samt annat sedvanligt man tar upp:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) sex st ledamöter för en tid av ett år;
c) två st revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SKF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor (se punkterna ovan)


95.195.199.136
Catarina
2016-04-12 22:44
Årsmöte klätterklubben 2016

* Utveckling av c-hallen: Vad kan vi göra så att vi kan få mer tid i hallen och mer möjlighet att påverka utformningen av hallen (inom ramen som hyresgäster i sporthallen) Kan vi forma en arbetsgrupp som jobbar med det?
Daniel Fagerlund och Sten Lundström tar tag i frågan och söker kontakt med rätt person vid kommunen för att undersöka vilka möjligheter som finns att forma c-hallen ännu mer för klättring, se om det går att få klättertider på dagtid (något som flera som jobbar obekväma arbetstider skulle uppskatta) och kanske få till fasta mattor eller fler mattor. Utifrån detta tar de fram ett förslag till medlemmarna vid nästa årsmöte.

* Intsruktörsutbildning: Finns det intresse att via klubben hjälpa till att utbilda någon till instruktör i någon nivå? Ingen har visat intresse att gå en utbildning. Mötesdeltagarna är kluvna i frågan och styrelsen får i uppdrag att kolla upp med Småland hur de har gjort med sina utbildningar, och varför.

* Ungdomstränare: Finns det intresse att via klubben hjälpa till att låta utbilda några/någon ungdomstränare? Daniel Fagerlund och Nanna Söderin går ett första steg i en ungdomstränarutbildning, något som vi får bidrag till. Utrymme finns för fler att satsa på detta.

* Förare: uppdatering förare för av våra områden både sommar och vinter är på förslag. Daniel Fagerlund är i kontakt med Fredrik Aletind och kollar över de förare som finns länkade via hemsidan. Klubben har som ambition att skapa nya versioner som ska vara i pdf-format så att man kan skriva ut dem. Parallellt med detta kollar de över möjligheten att skapa en ny modernare hemsida. intresserade som vill hjälpa till tar kontakt med Daniel.

* Klubbtröjor: dags att trycka upp och sälja nya klubbtröjor? Madeleine Omma kollar upp olika möjligheter och priser och tar fram förslag på hur trycket ska vara.

* Klätterträffar/Klubbresor.
Climb out i Stugun. Mötet föreslår 13-14-15 maj.
Klubbresa till Spanien i november föreslår Nanna, hon informerar på Facebook och på hemsidan) se eventet på klubbens sida.

* Vad behövs rustas på lederna utomhus.
Under året satsar vi på översyn av ankare och kompletteringsbultning på leder på Frösön. Det finns bland annat några längst till höger som behöver en översyn.
Vi behöver röja sly vid Rigor igen och kolla över trappan till vänster på Rigor.
Alla uppmanas att säga till om de ser något som behöver fixas.

* Fasta tider för skruvning av leder i c-hallen.
Årsmötet beslutar om "Skruvade tisdagar". Första tisdagen i varje månad från klockan 19 satsar vi på att tillsammans skruva om leder på några etage av hallen. På så sätt kan en del klättra lite samtidigt, men vi ökar förhoppningsvis förståelsen hos alla att skruvning är något alla kan göra för att det ska bli lite mer nya leder på väggarna.

Tävlingsbidrag till medlemmar som deltar i klättertävlingar. Klubbens medlemmar som deltar i tävlingar utanför Östersund kan ansöka till styrelsen om att få anmälningsavgiften betald av klubben. Tävlande i nationella tävlingar kan ansöka om resebidrag till tävlingen. Detta ska redovisas vid nästa årsmöte.

Samarbetet med ÖSIS. Det är många studenter på flera av veckans tider, vilket är kul för klättringen men vi behöver se över den ersättning vi tar ut från ÖSIS eftersom den är baserad på att de är där i mycket mindre utsträckning än de är nu. Nanna och Daniel snackar med dem.

samt annat sedvanligt man tar upp:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Daniel Fagerlund och Catarina Montell
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Markus Junkka
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Ja
5. Fastställande av föredragningslista. Ja
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Se rapport
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Klubbens kassör Nanna Söderin berättar att klubben vid tillfället har drygt 70 000 i kassan. Under 2015 har vi gått plus drygt 26 000 kronor. En stor anledning till att klubbens ekonomi ser bra ut är att vi har sökt fler bidrag, och blivit beviljade pengar. Klubbens största utgift är precis som tidigare hyra för tider i c-hallen. Under hösten har vi haft tider alla vardagskvällar samt lördag och söndag en bit in på terminen.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. En anmärkning finns över en anmälningsavgift.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter. Vi behåller samma medlemsavgifter som tidigare: 500 för vuxna och 200 för barn. 40 kronor gäller fortsatt som engångsavgift för c-hallen för icke-medlemmar.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. Klubben planerar inga stora händelser än så länge förutom Sylträffen i april och Juljuggen i slutet på året. Mötet beslutar att det bör satsas åtminstone 5000 kronor på kompletteringsbultning och översyn av ankare på Frösön så att lederna blir mer tillgängliga för fler klättrare. Styrelsen tar upp ärendet och ser till att någon/några får det gjort. En riktig skruvdragare bör klubben köpa in samt ett bra batteri till en borrmaskin.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; Daniel Fagerlund
b) sex st ledamöter för en tid av ett år; Ulf Renman, Madeleine Omma, Catarina Montell, Nanna Söderin, Helena Wandin, Jocke och Fredrik Hellström
c) två st revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; Janne Wermelin
e) två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Markus Junkka
f) beslut om val av ombud till SKF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). Daniel Fagerlund
13. Övriga frågor (se punkterna ovan)

95.195.214.81
Ola
2016-04-18 19:25
Hej,
Vill ju inte vara en surgubbe men beslutet att ge ekonomiskt bidrag för idkande av nationell tävlingsklättring tycker jag av princip är väldigt konstigt, speciellt för en klubb som ÖKK. För mig är all klättring och alla medlemmar lika mycket värda och jag tycker detta beslut visar något annat dvs att tävlingsklättring är viktigare än en tur till Svarthögen, Stugun, Skorped, Hell etc.

OBS, om det är så att klubben som sådan sökt och erhållit medel öronmärkta för just tävlingsklättring så kan ni bortse från ovanstående kommentar.

Förövrigt så är jag såklart impad å tacksam för allt ideellt engagemang som styrelse å andra lägger ner för att hålla liv i ÖKK, bra gjort!83.255.145.210
Daniel Fagerlund
2016-04-20 10:52
Hej Ola,

Det är alltid bra att vädra sina åsikter och jag tycker inte att du ska känna dig som en surgubbe för att du gör det.

I diskussionen om tävlingsbidrag på årsmötet ansåg vi att det inte är en privilegierad grupp som får ta del av tävlingsbidragen. Alla är såklart välkomna att tävla och representera klubben på andra orter.

Vi har inte sökt något bidrag för tävlingsverksamheten, däremot har vi fått bidrag för att utveckla barn och ungdomsverksamheten de senaste åren och vi ser en väldigt stark tillväxt på unga klättrare. Vi har också fått pengar för att ge barn och ungdomar möjligheten att komma ut och klättra på klippa och sten.

Tävlingar är också ett bra sätt att lära känna andra klättrare från olika delar av Sverige vilket är en vinst för hela klättersfären. Sedan hur man väljer att se på tävlingsmomentet är en annan sak.


fagerlund.daniel@gmail.com
94.246.77.163
Ola
2016-04-21 10:30
Bra att man får diskutera! Får väl erkänna att jag eg är för dåligt insatt i både klubbens ekonomi och bestämmelser å inte heller lyft ett finger för att påverka denna sak i någon riktning. Jag borde såklart motionera om att det ska va ok att få ekonomiskt bidrag för att anordna "vanliga" klätterresor också innan jag uttalar mig om vad ÖKK prioriterar (vilket jag inte kommer att göra eftersom det skulle kännas konstigt att någon annans medlemsinbetalning sponsrar den sorts klättring just jag föredrar).
Nä, nu skall jag ut å klättra, tar cykeln så blir det billigt ;-)
Over and out

83.255.146.105

Svara i den här tråden