>> Förare >> Forsaån

Forsaån - Forsataket    Skiss_HD1 [Öppet projekt]  -      2 [Öppet projekt]  -      3 Snäll-bop  5c       
   [SS] (F.Aletind, 2006)
Dyno upp till kanten


4 [Öppet projekt]  -      5 ---  -      
(Geir Söderin, 2006)


9 Hålliflis  6b       
   (F.Aletind, 2006)


10 i-ta-take-i  5b       
   [SS] (F.Aletind, 2006)
Gå över taket i sprickan. Ej hyllan nere till höger.


10.b tadu-take  6a       
   [SS] (F.Aletind, 2006)
Som led 'i-ta-take-i" men utan att använda sprickan.


21 21  4a      
(F.Aletind, 2006)


22 22  4a      
(F.Aletind, 2006)


31 Utan virke  3b      
[SS] (F.Aletind, 2006)