Extrainsatt årsmöte 6/11 – beslut om c-hallens framtid

with Inga kommentarer

Mötet äger rum 6 November 19:30 i C-Hallen

Östersunds klätterklubb står inför ett stort beslut -vad vill vi ska hända med c-hallen när en privat driven klätterhall öppnas i Östersund? Ett beslut som vi i klubben bör ta gemensamt.

Fram till och med vårterminen 2019 har vi preliminärbokat c-hallen i lika stor omfattning som vi gör nu, men eftersom hyran av hallen är klubbens största utgift måste vi besluta om vi vill fortsätta göra detta.

Hur vill du att vi ska göra med c-hallen i framtiden? Beslutet kommer att tas 6 november under ett extra årsmöte som kommer att hållas i själva c-hallen.

Dagordning

  1. Mötets öppnande

 

  1. Val av mötesordförande

 

  1. Val av mötessekreterare

 

  1. Fastställande av dagordningen

 

  1. Information om den nya privata klätterhallen som byggs på Bangårdsgatan. Nanna Söderin, Henrik Westling och Mikael Andersson som står bakom hallen informerar om satsningen och vilket samarbete de erbjuder klubbens medlemmar.

 

  1. Beslut om C-hallens framtid från och med år 2019 då den privat drivna klätterhallen öppnar i Östersund. Den kommer erbjuda någon form av samarbete med klätterklubben. Eftersom öppnande av en ny hall med stor sannolikhet kommer påverka antalet klättrare i vår ideellt drivna hall och kanske även engagemanget i den (renovering, ledbygge och fix) behöver vi bestämma hur vi ska gå vidare med hallen. Idag är hyran för hallen en av de största utgiftsposterna för klubben. Styrelsen har tagit fram några förslag till hur vi skulle kunna gå vidare:
    1. Vi slutar hyra c-hallen helt och hållet. De som klättrar inne klättrar i den nya hallen där de kommer erbjuda någon form av klubbrabatt. Klubbens verksamhet fokuserar främst på utomhusklättring.

    

    1. Vi fortsätter att hyra c-hallen på samma sätt och i samma utsträckning som som idag och klubbens medlemmar engagerar sig och renoverar väggar och skruvar upp leder regelbundet.

    

    1. Vi fortsätter hyra hallen, men i mindre utsträckning, dvs färre tider. Vi får väga behovet av träningstider i c-hallen mot kostnader och vilka resurser vi har att ta hand om den.

    

   1. Ska vi fortsätta bedriva klubbstyrd barnverksamhet (nu pågår två grupper på tisdagar och en på torsdagar i olika ålderskategorier)? Eller ska vi lämna över det i nya hallens regi? Det är idag större efterfrågan på barnklättring än vad vi kan erbjuda. Nya hallen kan troligen erbjuda fler barn platser där, men oklart vad det kostar jämfört med det vi erbjudit. Nya hallen kan eventuellt erbjuda någon form av samarbete kring en klubbträningstimme för lite äldre barn/ungdomar som vill satsa.

    

 

  1. Medlemsavgift 2019. Beroende på hur vi beslutar oss för att göra under punkt 6 kan medlemsavgiften behöva justeras. Om vi exempelvis helt slutar nyttja c-hallen eller drar ner på tider i c-hallen föreslår styrelsen att vi minskar medlemsavgiften, eftersom en stor del av klubbens utgifter går till c-hallens hyra.

 

 1. Mötets avslutande

Kom och rösta 6/11!